Montāža

Montāža

Mūsu speciālistiem ir vairāku gadu inženiertīklu un drošības sistēmu projektēšanas un montāžas pieredze visaugstākās sarežģības līmeņu objektos. Visas drošības un sakaru sistēmas tiek projektētas, ņemot vērā esošo normatīvo dokumentu un noteikumu prasības. Liela pieredze, kā arī mūsu kompānijas tehniskais un kadru potenciāls ļauj izpildīt vissarežģītākos kompleksa darbus- kvalitatīvi un iekļaujoties termiņos.

Montāžas kartība:

  • Saskaņā ar projekta tāmi objektā tiek piegādātas drošības sistēmas iekārtas;
  • Montāžu veic augsti kvalificēto speciālistu brigade, kas strādā ar Pasūtītāju, viņa saskaņotā laikā visas iekārtas uzstādīšanas periodā;
  • Noslēdzošā darbu etapā, kopā ar Pasūtītāju, tiek veikta uzstādītās drošības sistēmas darba pārbaude;
  • Mūsu speciālisti , ievadot sistēmu mēģinājuma ekspluatācijā, veic ekspluatācijas noteikumu apmācību personālam;
  • Parakstot Pieņemšanas-Nodošanas Aktu, tiek uzskatīts- sākts iekārtu garantijas termiņš.