Serviss

TEHNISKĀ APKALPOŠANA

Ugunsaizsardzības sistēmas galvenā funkcija – ugunsgrēka gadījumā, izpildīt projektā paredzētos uzdevumus, nodrošinot ugunsgrēka savlaicīgu atklāšanu,  trauksmes paziņošanu, ugunsgrēka dzēšanu, degšanas produktu izvadīšanu, kā arī citu inženiertehnisku sistēmu vadību.

Tieši tāpēc, lai uzturētu ugunsaizsardzības sistēmas darba kārtībā, ir nepieciešams veikt tehniskās apkopes un pārbaudes, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, obligāti piemērojamiem standartiem un ražotāja tehniskiem nosacījumiem. Svarīgi ievērot ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes nosacījumus, izpildot paredzēto darbu apjomu, ievērojot noteikto periodiskumu.

Mūsu uzņēmums veic sekojošo automātisko ugunsaizsardzības sistēmu un ierīču apkalpošanu:

 • Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (AUATSS);
 • Automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (ABUIS);
 • Stacionāras ugunsdzēsības sistēmas (SUS);
  • Ugunsdzēsības sūkņu stacijas (USS);
  • Šļūteņu sistēmas (iekšējie ugunsdzēsības ūdens krāni);
  • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas (AUS);
   • Sprinklersistēmas;
   • Drenčeru sistēmas;
  • Automātiskās atdzesēšanas sistēmas;
  • Automātiskos ugunsdzēsības ūdens aizsegus;
 • Automātiskās dūmu un karstuma izvades sistēmas (ADKIS);
 • Automātiskās gaisa virsspiediena sistēmas (AGVS);
 • Autonomie ugunsgrēka detektori (lokālie detektori);